Skip to content

Hvala što podržavate domaći brend!

Politika privatnosti

Poslednji put ažurirano 9. oktobra 2023.

Hvala Vam što ste izabrali da budete deo naše MACCINDO zajednice. 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa ovim obaveštenjem o privatnosti ili našom praksom u vezi sa Vašim ličnim podacima, kontaktirajte nas na hello@maccindo.com. Ovo obaveštenje o privatnosti opisuje kako bismo mogli da koristimo Vaše podatke ukoliko:

 • posetite našu veb stranicu maccindo.com, tj. maccindo.com;
 • sarađujte sa nama na druge povezane načine – uključujući bilo koju prodaju, marketing ili događaje.

U ovom obaveštenju o privatnosti, pojmovi navedeni ispod podrazumevaju sledeće:

 • pojam „veb lokacija“, se odnosi na bilo koju našu veb stranicu;
 • pojam „Usluge“, se odnosi na usluge korišćenja naše veb stranice, i druge srodne usluge, uključujući prodaju, marketing ili događaje preko naših veb stranica.

Svrha ovog obaveštenja o privatnosti je da Vam na što jasniji način objasni koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo i koja prava imate u vezi sa istim. Ako u ovoj napomeni o privatnosti postoje neki uslovi sa kojima se ne slažete, molimo Vas da odmah prekinete korišćenje naših Usluga.

Pažljivo pročitajte ovo obaveštenje o privatnosti jer će Vam pomoći da razumete šta radimo sa podacima koje prikupljamo.

 

PREGLED SADRŽAJA:

 

 1. KOJE INFORMACIJE SE PRIKUPLJAJU?
 2. KAKO SE KORISTE VAŠE INFORMACIJE?
 3. DA LI ĆE VAŠE INFORMACIJE BITI PODELJENE SA NEKIM?
 4. KORISTE LI SE KOLAČIĆI (COOKIES) I DRUGE TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE?
 5. KOLIKO DUGO SE ČUVAJU VAŠE INFORMACIJE?
 6. KOJA SU VAŠA PRAVA PRIVATNOSTI?
 7. PRAVO NA ZAHTEV ZA BRISANJE PODATAKA
 8. AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI?

 

 1. KOJE INFORMACIJE SE PRIKUPLJAJU?
 • Lične podatke koje nam otkrivate

Ukratko: Prikupljamo lične podatke koje nam pružate.

Prikupljamo lične podatke koje nam dobrovoljno pružate kada izrazite interes za dobijanje informacija o nama ili našim proizvodima i uslugama preko veb lokacije, kada učestvujete u aktivnostima na veb stranici ili ukoliko nas kontaktirate na drugi način.

Lični podaci koje prikupljamo zavise od konteksta Vaše interakcije sa nama i veb lokacije, i funkcija koje koristite.

Lični podaci koje prikupljamo mogu uključivati sledeće:

 • lični podaci koje ste dali: imena, imejl adrese, poštanske adrese, adrese za naplatu, brojevi debitnih/kreditnih kartica (samo ukoliko je plaćanje karticama na sajtu omogućeno) i druge slične informacije;
 • svi lični podaci koje nam date moraju biti istiniti, potpuni i tačni i morate nas obavestiti o svim promenama takvih ličnih podataka.

2. KAKO SE KORISTE VAŠE INFORMACIJE?

Ukratko: Vaše podatke obrađujemo u svrhe zasnovane na legitimnim poslovnim interesima, i uz Vašu saglasnost.

 

Podatke koristimo za:

 • postavljanje izjava o kupovini (testimonials). Ukoliko na našoj veb stranici postavljamo izjave o kupovini, one mogu sadržati lične podatke. Pre objavljivanja svedočanstva, pribavićemo Vašu saglasnost da koristimo Vaše ime i sadržaj izjave. Ako želite da ažurirate ili izbrišete svoje svedočenje, kontaktirajte nas na hello@maccindo.com;
 • potraživanje povratnih informacija od Vas (feedback) u vezi sa našim proizvodima i korišćenjem naše veb stranice;
 • za slanje administrativnih podataka Vama. Možemo da koristimo Vaše lične podatke da bismo Vam poslali informacije o proizvodima, uslugama i novim funkcijama i/ili informacije o promenama naših uslova, pravila i smernica;
 • da bismo zaštitili naše Usluge. Možemo koristiti Vaše podatke kao deo naših napora da našu veb lokaciju zaštitimo (na primer, za praćenje i sprečavanje prevara);
 • ispunjavanje i upravljanje Vašim narudžbinama, uplatama, vraćanjem i razmenom putem Veb lokacije;
 • administriranje nagradnih igara i takmičenja. Vaše podatke možemo koristiti za upravljanje nagradnim igrama i takmičenjima ukoliko izaberete da učestvujete u istim;
 • odgovaranje na upite korisnika i podršku korisnicima. Možemo koristiti Vaše podatke da odgovorimo na Vaše upite i rešimo sve potencijalne probleme koje biste mogli imati;
 • slanje i marketinških i promotivnih novosti. Mi i/ili naši marketinški partneri možemo koristiti lične podatke koje nam šaljete u marketinške svrhe, ukoliko je to u skladu sa Vašim marketinškim preferencijama. U svakom trenutku možete da odustanete od naše marketinške e-pošte tako što ćete nas kontaktirati na hello@maccindo.com;
 • isporučivanje ciljanog oglašavanja. Vaše podatke možemo koristiti za razvoj i prikazivanje personalizovanog sadržaja i oglašavanja (i za rad sa trećim stranama koje to rade) prilagođeno Vašim interesima i/ili lokaciji i za merenje njegove efikasnosti;
 • druge poslovne svrhe. Vaše podatke možemo koristiti u druge poslovne svrhe, kao što su analiza podataka, identifikovanje trendova upotrebe, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše veb stranice, proizvoda i marketinga.

3. DA LI ĆE VAŠE INFORMACIJE BITI PODELJENE SA NEKIM?

Ukratko: Mi delimo informacije samo uz Vašu saglasnost radi pružanja usluga, zaštite Vaših prava ili ispunjavanja poslovnih obaveza.

 

Možemo obrađivati ili deliti Vaše podatke koje imamo na osnovu:

 • zakonske obaveze: možemo otkriti Vaše podatke tamo gde to zakon zahteva da bismo se pridržavali važećeg zakona, sudskog postupka, sudskog naloga ili pravnog postupka, kao što je odgovor na sudski nalog ili poziv na sud (uključujući odgovor javnim vlastima da ispune zahteve sprovođenja zakona);
 • vitalnih interesa: možemo otkriti Vaše podatke tamo gde smatramo da je potrebno istražiti, sprečiti ili preduzeti mere u vezi sa potencijalnim kršenjem naših smernica, sumnjom na prevaru, situacijama koje uključuju potencijalne pretnje po bezbednost bilo koje osobe i nezakonite aktivnosti, ili kao dokaz u parnice u koje smo uključeni.

Vaše lične podatke možemo koristiti u sopstvene poslovne svrhe, na primer za sprovođenje internih istraživanja radi razvoja i pobošljanja proizvoda i marketinških aktivnosti, kao i deljenja sa kurirskim službama koje rade dostavljanje porudžbina. Ovo se ne smatra „prodajom“ vaših ličnih podataka. MACCINDO neće prodavati lične podatke koji pripadaju posetiocima veb stranica, korisnicima i drugim potrošačima.

 

4. KORISTIMO LI KOLAČIĆE (COOKIES) I DRUGE TEHNOLOGIJE ZA PRAĆENJE?

Ukratko: Možemo koristiti kolačiće i druge tehnologije praćenja za prikupljanje i čuvanje Vaših podataka. 

Možemo koristiti kolačiće i slične tehnologije praćenja (poputi piksela) za pristup ili skladištenje informacija.

 

5. KOLIKO DUGO SE ČUVAJU VAŠE INFORMACIJE?

Ukratko: Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrha navedenih u ovom obaveštenju o privatnosti.

Kada nemamo stalnu legitimnu poslovnu potrebu za obradom Vaših ličnih podataka, mi ćemo ih izbrisati.

 

6. KOJA SU VAŠA PRAVA PRIVATNOSTI?

Ukratko: U nekim regionima, poput Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i Ujedinjenog Kraljevstva (UK), imate prava koja Vam omogućavaju veći pristup i kontrolu nad Vašim ličnim podacima.

U nekim regijama (poput EEA i Velike Britanije) imate određena prava prema važećim zakonima o zaštiti podataka. Ovo može uključivati pravo (i) zahteva pristupu i kopiji Vaših ličnih podataka, (ii) zahteva za ispravljanje ili brisanje; (iii) da ograničite obradu Vaših ličnih podataka; i (iv) ako je primenljivo, na prenosivost podataka. U određenim okolnostima, takođe možete imati pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka.

 

Ako se oslanjamo na Vašu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost. Imajte na umu, međutim, da to neće uticati na zakonitost obrade pre njenog povlačenja, niti će uticati na obradu Vaših ličnih podataka koja se sprovodi oslanjajući se na zakonite razloge za obradu.

 

Kolačići (Cookies) i slične tehnologije: Većina veb pretraživača je podrazumevano podešena da prihvata kolačiće. Ako želite, obično možete izabrati da podesite pregledač tako da uklanja ili odbija kolačiće. Ako odlučite da uklonite/odbijete kolačiće, to bi moglo uticati na određene funkcije ili usluge naše veb stranice.

 

7. PRAVO NA ZAHTEV ZA BRISANJE PODATAKA

Možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka. Ako od nas zatražite da izbrišemo Vaše lične podatke, mi ćemo uvažiti Vaš zahtev i izbrisati ih podložno izvesnim izuzecima predviđenim zakonom, kao što je (ali ne ograničavajući se na) bilo koja obrada koja bi mogla biti potrebna za zaštitu od nezakonitih aktivnosti.

 

Proces verifikacije 

Po prijemu Vašeg zahteva, moraćemo da potvrdimo Vaš identitet kako bismo utvrdili da ste ista osoba o kojoj imamo podatke u našem sistemu. Ovi pokušaji verifikacije zahtevaju potraživanje podataka od Vas kako bismo ih mogli uporediti sa podacima koje ste nam ranije dali.

 

Lične podatke navedene u Vašem zahtevu koristićemo samo za verifikaciju Vašeg identiteta ili ovlašćenja za podnošenje zahteva. U meri u kojoj je to moguće, izbeći ćemo traženje dodatnih informacija od Vas radi verifikacije. Ako, međutim, ne možemo potvrditi Vaš identitet iz podataka koje smo već čuvali, možemo zatražiti da nam date dodatne informacije u svrhu provere Vašeg identiteta, te u svrhu sigurnosti ili sprečavanja prevara. Izbrisaćemo takve dodatne informacije čim završimo sa verifikacijom.

 

8. AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovo obaveštenje o privatnosti. Ažurirana verzija će biti označena ažuriranim datumom na početku ove veb stranice. Ako unesemo bitne izmene u ovo obaveštenje o privatnosti, možemo Vas obavestiti ili vidnim objavljivanjem obaveštenja o takvim promenama ili direktnim slanjem obaveštenja. Predlažemo Vam da često pregledate ovo obaveštenje o privatnosti kako biste bili informisani o tome kako štitimo Vaše podatke.