Skip to content

Hvala što podržavate domaći brend!

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

Poslednji put ažurirano: 9. oktobra 2023.

 

UGOVOR O USLOVIMA

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju obavezujući sporazum postignut između Vas, bilo lično ili u ime pravnog lica („Vi“, “Vaš”) i MACCINDO („Kompanija“, „mi“ ili „naš“), u vezi sa Vašim pristupom na korišćenje veb lokacije maccindo.com, maccindo.rs, kao i bilo kog drugog medijskog oblika, medijskog kanala, veb lokacije za mobilne uređaje. Slažete se da ste pristupom veb lokaciji pročitali, razumeli i složili se da ste obavezani svim ovim Uslovima korišćenja. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, ONDA VAM JE IZRIČITO ZABRANJENO KORIŠĆENJE STRANICE I MORATE ODMAH PREKINUTI KORIŠĆENJE.

Zadržavamo pravo, prema sopstvenom nahođenju, da s vremena na vreme menjamo ili modifikujemo ove Uslove korišćenja. Obavestićemo Vas o svim promenama ažuriranjem datuma „Poslednji put ažurirano“ ovih Uslova korišćenja. Molimo vas da proverite važeće uslove svaki put kada koristite našu veb lokaciju kako biste razumeli koji se uslovi primenjuju. Bićete podložni promenama u bilo kojim revidiranim Uslovima korišćenja Vašim daljim korišćenjem sajta nakon što se objave takvi revidirani Uslovi korišćenja i smatraće se da ste ih upoznali i prihvatili.

Svi korisnici koji su maloletni u jurisdikciji u kojoj borave (generalno mlađi od 18 godina) moraju imati dozvolu i biti pod direktnim nadzorom roditelja ili staratelja za korišćenje veb lokacije. Ako ste maloletni, morate da pročitate roditelja ili staratelja i da se složite sa ovim Uslovima korišćenja pre nego što počnete da koristite veb lokaciju.

 

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Osim ako nije drugačije naznačeno, veb lokacija je naše vlasništvo i sve baze podataka (izuzev teme sajta koja je napravljena od strane themify.me), audio, video, tekst, fotografije i grafike na veb lokaciji (zajedno „Sadržaj“) i zaštitni znakovi, znakovi i logotipi koji se u njima nalaze (u daljem tekstu: oznake) su u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom. Osim kako je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja, nijedan deo Veb lokacije i sadržaj ili oznake ne smeju se kopirati, reprodukovati, objedinjavati, ponovo objavljivati, postavljati, objavljivati, javno prikazivati, kodirati, prevoditi, prenositi, distribuirati, prodavati, licencirati ili na drugi način eksploatisani u bilo koje komercijalne svrhe, bez našeg izričitog prethodnog pismenog odobrenja.

Pod uslovom da ispunjavate uslove za korišćenje veb lokacije, dobijate ograničenu licencu za pristup i korišćenje veb lokacije. Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito data na veb lokaciju, na sadržaj i oznake.

 

KORIŠĆENJE SAJTA

Korišćenjem Sajta izjavljujete i garantujete da: (1) se slažete da ćete se pridržavati ovih Uslova korišćenja; (2) niste maloletni u jurisdikciji u kojoj boravite, ili ako ste maloletni, dobili ste dozvolu roditelja za korišćenje veb lokacije; (3) nećete pristupiti veb lokaciji automatizovanim sredstvima, bilo putem bota, skripte ili na drugi način; (4) nećete koristiti veb lokaciju u bilo kakve nezakonite ili neovlašćene svrhe; i (5) vaše korišćenje veb lokacije neće kršiti bilo koji važeći zakon ili propis.

Ako date bilo koje informacije koje su neistinite, netačne, ažurne ili nepotpune, imamo pravo da suspendujemo ili ukinemo vaš nalog i odbijemo bilo kakvu i svu trenutnu ili buduću upotrebu veb lokacije (ili bilo kog njenog dela).ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Ne smete pristupiti ili koristiti veb lokaciju u bilo koje druge svrhe osim za koje mi veb lokaciju stavljamo na raspolaganje. Sajt se ne sme koristiti u vezi sa bilo kojim komercijalnim poduhvatom, osim onih koje smo posebno odobrili ili odobrili.

Kao korisnik Sajta, slažete se da nećete:

 1. sistematski preuzimati podatke ili drugi sadržaj sa veb lokacije da biste kreirali ili sastavili, direktno ili indirektno, zbirku, kompilaciju, bazu podataka ili imenik bez naše pismene dozvole;
 2. prevariti ili obmanuti nas i druge korisnike, posebno u svakom pokušaju da saznate osetljive podatke o korisnicima;
 3. onemogućavati ili na drugi način ometati bezbednosne funkcije sajta, uključujući funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog sadržaja ili nameću ograničenja u korišćenju sajta i/ili sadržaja koji se na njemu nalazi;
 4. omalovažavati, ili na neki drugi način nanositi štetu, po našem mišljenju, nama i/ili veb lokaciji;
 5. koristite sve informacije dobijene sa veb lokacije kako biste uznemiravali, zloupotrebljavali ili nanosili štetu drugoj osobi;
 6. koristiti veb lokaciju na način koji nije u skladu sa važećim zakonima ili propisima;
 7. biti uključeni u neovlašćeno povezivanje sa veb lokacijom;
 8. otpremati ili prenositi (ili pokušati da otpremite ili prenesete) viruse, ili drugi materijal koji ometa nesmetano korišćenje i uživanje na veb lokaciji bilo koje strane ili modifikuje, narušava, ometa, menja ili ometa korišćenje, funkcije, rad ili održavanje sajta.
 9. uključiti u bilo koju automatizovanu upotrebu sistema, kao što je korišćenje skripti za slanje komentara ili poruka ili korišćenje bilo kog rudarenja podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i ekstrakciju podataka;
 10. pokušati da se predstavite kao drugi korisnik ili osoba ili koristite korisničko ime drugog korisnika;
 11. otpremiti ili prenositi (ili pokušati da otpremite ili prenesete) bilo koji materijal koji deluje kao pasivan ili aktivan mehanizam prikupljanja ili prenosa informacija;
 12. ometati ili stvarati nepotreban teret za veb lokaciju ili mreže ili usluge povezane sa veb lokacijom;
 13. pokušati da zaobiđete sve mere veb lokacije osmišljene da spreče ili ograniče pristup veb lokaciji, ili bilo kom delu veb lokacije;
 14. kopirati ili prilagoditi softver veb lokacije, uključujući, ali bez ograničenja, Flash, PHP, HTML, JavaScript ili drugi kod;
 15. neovlašćeno koristiti veb lokaciju, uključujući prikupljanje korisničkih imena i/ili adresa e -pošte korisnika elektronskim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e -pošte ili stvaranja korisničkih naloga automatizovanim sredstvima ili pod lažnim izgovorom;
 16. koristiti veb lokaciju kao deo bilo kakvog napora ili poduhvata za stvaranje prihoda i zarade;
 17. koristiti veb lokaciju za oglašavanje ili ponudu za prodaju robe i usluga.

 

DOPRINOSI KORISNIKA

Sajt ne nudi korisnicima opciju da šalju ili objavljuju sadržaj. Ukoliko u budućnosti sajt pruža opciju korisnicma da objavljuju sadržaj, to će uključivati mogućnosti da kreirate, pošaljete, objavite, prikažete, prenesete, izvedete, objavite, distribuirate ili emitujete sadržaj i materijale nama ili na veb lokaciji, uključujući, ali bez ograničenja, tekst, spise, video, audio, fotografije , grafike, komentare, sugestije ili lične podatke ili drugi materijal (zajedno, „Prilozi“). Doprinose mogu videti drugi korisnici veb lokacije i putem veb lokacija trećih strana. Kao takvi, svi doprinosi koje prenosite mogu biti tretirani u skladu sa Politikom privatnosti Sajta. Kada stvarate ili stavljate na raspolaganje bilo kakve doprinose, time izjavljujete i garantujete da:

 • kreiranje, distribucija, prenos, javno prikazivanje ili izvođenje i pristup, preuzimanje ili kopiranje vaših doprinosa ne krše i neće kršiti vlasnička prava, uključujući, ali bez ograničenja, autorska prava, patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu ili moralna prava bilo koje treće strane;
 • Vi ste tvorac i vlasnik ili imate potrebne licence, prava, saglasnosti, izdanja i dozvole za korišćenje i ovlašćivanje nas, veb lokacije i drugih korisnika veb lokacije da koristimo Vaše doprinose na bilo koji način predviđen veb lokacijom i ovim Uslovima korišćenja;
 • imate pismeni pristanak, objavljivanje i/ili dozvolu svake pojedinačne osobe u vašim prilozima za identifikaciju da koristi ime ili sličnost svake pojedinačne osobe koja može da se identifikuje kako bi omogućila uključivanje i korišćenje vaših doprinosa na bilo koji način od strane Sajta i ovih Uslova korišćenja;
 • Vaši doprinosi nisu lažni, netačni ili obmanjujući;
 • Vaši doprinosi nisu neželjeno ili neovlašćeno oglašavanje, promotivni materijali, piramidalne šeme, lančana pisma, neželjena pošta, masovna slanja poruka ili drugi oblici prikupljanja;
 • Vaši doprinosi nisu opsceni, razvratni, lascivni, nasilni, uznemirujući, klevetnički ili na drugi način neprikladni;
 • Vaši doprinosi ne ismevaju, ne omalovažavaju, ne zastrašuju niti zlostavljaju bilo koga;
 • Vaši doprinosi se ne koriste za uznemiravanje ili pretnje bilo kojoj drugoj osobi i za promovisanje nasilja nad određenom osobom ili osobama;
 • Vaši doprinosi ne krše nijedan važeći zakon, propis ili pravilo;
 • Vaši doprinosi ne krše prava na privatnost ili javnost bilo koje treće strane;
 • Vaši doprinosi ne krše nijedan važeći zakon koji se odnosi na dečiju pornografiju, niti na drugi način imaju za cilj zdravlje ili dobrobit maloletnika:
 • Vaši doprinosi ne sadrže uvredljive komentare koji su povezani sa rasom, nacionalnim poreklom, polom, seksualnim opredeljenjem ili fizičkim nedostacima;
 • Vaši doprinosi na drugi način ne krše niti povezuju materijal koji krši bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja ili bilo koji primenljivi zakon ili propis.

Svako korišćenje Sajta koje krši prethodno navedeno krši ove Uslove korišćenja i može dovesti do, između ostalog, ukidanja ili obustave vaših prava na korišćenje Veb lokacije.

 

LICENCA ZA DOPRINOS

Prihvatajući ove Uslove, slažete se da možemo pristupiti, skladištiti, obrađivati i koristiti sve informacije i lične podatke koje nam date u skladu sa uslovima Politike privatnosti i vašim izborima (uključujući postavke).

Slanjem predloga ili drugih povratnih informacija u vezi sa veb lokacijom, slažete se da takve povratne informacije možemo koristiti i deliti u bilo koju svrhu bez nadoknade.

Ne tvrdimo da ste vlasnici Vaših doprinosa. Zadržavate puno vlasništvo nad svim svojim prilozima i svim pravima na intelektualnu svojinu ili drugim vlasničkim pravima povezanim sa vašim prilozima. Ne snosimo odgovornost za bilo kakve izjave ili prikaze u Vašim prilozima koje ste dali u bilo kojoj oblasti na veb lokaciji. Vi ste isključivo odgovorni za svoje doprinose veb lokaciji i izričito se slažete da nas oslobodite svake odgovornosti i da se suzdržite od bilo kakvih pravnih radnji protiv nas u vezi sa vašim doprinosima.

 

PODNESCI

Prihvatate i slažete se da su sva pitanja, komentari, sugestije, ideje, povratne informacije ili druge informacije u vezi sa veb lokacijom („podnesci“) koje ste nam dali nepoverljive i postaće naše isključivo vlasništvo. Posedujemo isključiva prava, uključujući sva prava intelektualne svojine, i imaćemo pravo na neograničeno korišćenje i širenje ovih podnesaka u bilo koju zakonitu svrhu, komercijalnu ili drugu, bez vašeg priznanja ili naknade. Ovim se odričete svih moralnih prava na bilo koje takve podneske i ovime garantujete da su svi ti podnesci originalni kod Vas ili da imate pravo da podnesete takve podneske. Slažete se da protiv nas neće postojati žalba za bilo kakvu navodnu ili stvarnu povredu ili zloupotrebu bilo kojeg vlasničkog prava u Vašim podnescima.

 

VEB STRANICA I SADRŽAJ TREĆIH LICA

Sajt može sadržati (ili vam putem veb lokacije možete poslati) veze do drugih veb lokacija („veb lokacije trećih strana“), kao i članke, fotografije, tekst, grafiku, slike, dizajn, muziku, zvuk, video, informacije, aplikacije, softver i drugi sadržaj ili stavke koje pripadaju ili potiču od trećih strana („sadržaj trećih strana“). Takve veb stranice trećih strana i sadržaj trećih strana ne istražujemo, ne nadgledamo niti proveravamo tačnost, primerenost ili potpunost, te ne snosimo odgovornost za bilo koje veb stranice trećih strana kojima se pristupa putem veb stranice ili bilo koji sadržaj treće strane objavljen na, dostupno preko ili instalirano sa veb lokacije, uključujući sadržaj, tačnost, uvredljivost, mišljenja, pouzdanost, praksu privatnosti ili druge politike ili sadržane na veb lokacijama trećih strana ili sadržaju trećih strana. Uključivanje, povezivanje ili dozvoljavanje korišćenja ili instaliranja bilo koje veb lokacije trećih strana ili bilo kog sadržaja treće strane ne podrazumeva naše odobrenje ili podršku. Ako odlučite da napustite veb lokaciju i pristupite veb lokacijama trećih strana ili da koristite ili instalirate bilo koji sadržaj trećih strana, to činite na sopstvenu odgovornost i trebali biste biti svesni da ovi Uslovi korišćenja više ne važe. Trebali biste pregledati važeće uslove i politike, uključujući praksu privatnosti i prikupljanja podataka, bilo koje veb lokacije na koju se krećete sa naše veb lokacije ili se odnosi na sve aplikacije koje koristite ili instalirate sa naše veb lokacije. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost u vezi s kupovinama koje su isključivo između vas i veb lokacija odgovarajuće treće strane. Slažete se i potvrđujete da ne garantujemo za proizvode ili usluge ponuđene na veb stranicama trećih strana i da nas nećete smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu kupovinom takvih proizvoda ili usluga. Osim toga, nećete nas smatrati odgovornim za bilo kakve gubitke koje ste pretrpeli ili štete koja Vam je nanesena u vezi sa sadržajem trećih strana ili bilo kakvog kontakta sa veb stranicama trećih strana.

 

UPRAVLJANJE SAJTOM

Zadržavamo pravo, ali ne i obavezu, da: (1) nadgledamo veb lokaciju radi kršenja ovih Uslova korišćenja; (2) preduzmemo odgovarajuće pravne radnje protiv svakoga ko, prema sopstvenom nahođenju, krši zakon ili ove Uslove korišćenja, uključujući, bez ograničenja, prijavljivanje takvog korisnika organima za sprovođenje zakona; (3) prema sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, odbijemoi, ograničimo pristup, ograničimo dostupnost ili onemogućimoi (u meri u kojoj je to tehnološki izvodljivo) bilo koji od Vaših doprinosa ili bilo koji njegov deo.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Brinemo o privatnosti i bezbednosti podataka. Molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti dostupnu na maccindo.rs. Korišćenjem Sajta pristajete da se pridržavate naše Politike privatnosti koja je uključena u ove Uslove korišćenja. Imajte na umu da se veb lokacija nalazi u Srbiji. Ako pristupite veb lokaciji iz bilo kog drugog regiona sveta sa zakonima ili drugim zahtevima koji se odnose na prikupljanje, upotrebu ili otkrivanje ličnih podataka koji se razlikuju od važećih zakona u Srbiji, onda putem stalnog korišćenja veb lokacije prenosite svoje podatke u Srbiju, i slažete se da se vaši podaci prenesu i obrade u Srbiji.

 

IZMENE I PREKIDI

Zadržavamo pravo da promenimo, modifikujemo ili uklonimo sadržaj Sajta u bilo koje vreme ili iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju bez prethodnog obaveštenja. Međutim, nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našoj veb stranici. Takođe zadržavamo pravo izmene ili obustave cele ili dela veb lokacije bez prethodnog obaveštenja u bilo kom trenutku. Nećemo biti odgovorni Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmenu, promenu cene, suspenziju ili prekid rada veb stranice.

Ne možemo garantovati da će veb lokacija biti dostupna u svakom trenutku. Možemo imati problema sa hardverom, softverom ili drugim problemima ili ćemo morati da obavimo održavanje vezano za Veb lokaciju, što može dovesti do prekida, kašnjenja ili grešaka. Zadržavamo pravo da promenimo, revidiramo, ažuriramo, obustavimo, prekinemo ili na neki drugi način izmenimo Sajt u bilo koje vreme ili iz bilo kog razloga bez prethodnog obaveštenja. Slažete se da ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neugodnost prouzrokovanu vašom nemogućnošću pristupa ili korišćenja Sajta tokom bilo kakvog zastoja ili prekida rada Sajta. Ništa u ovim Uslovima korišćenja neće se tumačiti tako da nas obavezuje da dostavljamo bilo kakve informacije u vezi sa ispravkama ili ažuriranjem sajta.

 

NADLEŽNO PRAVO

Ovi Uslovi će biti regulisani i definisani prema zakonima Srbije. Neopozivo se slažete da će sudovi Srbije imati isključivu nadležnost za rešavanje svih sporova koji mogu nastati u vezi sa ovim uslovima.

 

OSPORAVANJE USLOVA

Neformalni pregovori

Da bismo ubrzali rešavanje i kontrolisali troškove svih sporova, kontroverzi ili potraživanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja (svaki „Spor“ i zajedno „Sporovi“) koje ste podneli Vi ili mi (pojedinačno, „Strana“ i zajedno, „Strane“), Strane se slažu da prvo pokušaju pregovarati o bilo kom Sporu (osim onih Sporova izričito navedenih u nastavku) neformalno najmanje devedeset (90) dana pre pokretanja arbitraže. Takvi neformalni pregovori počinju nakon pismenog obaveštenja jedne strane drugoj strani.

 

Izuzeci od neformalnih pregovora

Strane se slažu da sledeći sporovi ne podležu gore navedenim odredbama koje se odnose na neformalne pregovore: (a) sve sporove koji žele da primene ili zaštite, ili koji se odnose na valjanost bilo kog prava intelektualne svojine jedne strane; (b) bilo koji spor u vezi ili proizašao iz navoda o krađi, pirateriji, narušavanju privatnosti ili neovlašćenoj upotrebi; i (c) svaki zahtev za sudsku zabranu. Ako se utvrdi da je ova odredba nezakonita ili neprovediva, onda nijedna Strana neće izabrati da arbitrira bilo koji spor koji spada u onaj dio ove odredbe za koji se utvrdi da je nezakonit ili neizvršljiv, a o takvom će sporu odlučivati nadležan sud u okviru sudova navedenih za gore navedene nadležnosti, a Strane se slažu da će se podvrgnuti ličnoj nadležnosti tog suda.ISPRAVKE

Na veb lokaciji mogu biti informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste, uključujući opise, cene, dostupnost i razne druge informacije. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da promenimo ili ažuriramo informacije na veb lokaciji u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja.ODRICANJE ODGOVORNOSTI

SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE STRANICE BITI NA VAŠ JEDINI RIZIK. U NAJPOVOLJNIJOJ DOZVOLI ZAKONSKO DOZVOLJAVAMO, ODRIČEMO SE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, U VEZI SA STRANICOM I VAŠOM UPOTREBOM. NE DAJEMO GARANCIJE O TAČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA SAJTA ILI SADRŽAJA BILO KOJIH VEB STRANICA POVEZANIH NA STRANICU I NEĆEMO PREUZIMATI ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST ZA (1) GREŠKE, NEPRAVILNOSTI, 2) ŠTETE BILO KAKVE PRIRODE, PROIZVEDENE OD VAŠEG PRISTUPA STRANICI I NJENIM KORIŠĆENJEM, (3) SVAKI NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI KORIŠĆENJE NAŠIH SIGURNOSNIH SERVERA I/ILI SVIH LIČNIH INFORMACIJA I SVIH LIČNIH INFORMACIJA. U SKLADIŠTENJU, (4) BILO KOJI PREKID ILI PRESTANAK PRENOSA NA MESTO ILI S NJEGA, (5) BILO KOJE NEPRAVILNOSTI SAJTA, VIRUSE, (6) BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM SADRŽAJU I MATERIJALIMA ILI ZA BILO KOJI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA SADRŽAJA SAJTA. SLAŽETE SE DA NA BILO KOJI NAČIN NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA PRAĆENJE BILO KOJE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KOJIH TREĆIH LICA OSTVARENE DOLASKOM NA SAJT.

 

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

NI U KOM SLUČAJU NEĆEMO BITI ODGOVORNI VAMA ILI TREĆIM LICIMA ZA BILO KOJU DIREKTNU, POSREDNU, POSLEDIČNU, ISKLJUČIVU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI GUBITAK ILI DRUGA OŠTEĆENJA NASTALA KORIŠĆENJEM NAŠE VEB LOKACIJE.

 

ODŠTETA

Slažete se da nase nećete smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak, štetu, odgovornost, potraživanje ili zahteve, uključujući naknade i troškove koje je napravila bilo koja treća strana zbog ili proizašlih iz: (1) korišćenja Sajta; (2) kršenje ovih Uslova korišćenja; (3) bilo kakvog kršenja vaših izjava i garancija navedenih u ovim Uslovima korišćenja; (4) Vaših kršenja prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualne svojine; ili (5) bilo kog otvorenog štetnog čina prema bilo kom drugom korisniku Sajta sa kojim ste se povezali putem Sajta.

 

KORISNIČKI PODACI

Čuvaćemo određene podatke koje prenosite na veb lokaciju radi upravljanja performansama veb lokacije, kao i podatke koji se odnose na vaše korišćenje veb lokacije. Vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste preduzeli koristeći Veb lokaciju.

 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I TRANSAKCIJE

Poseta veb lokaciji, slanje e-pošte i popunjavanje obrazaca na mreži predstavljaju elektronsku komunikaciju. Slažete se da primate elektronske komunikacije i slažete se da sva obaveštenja, otkrivanja podataka i druga komunikacija koju vam pružamo elektronskim putem, putem e -pošte i na veb lokaciji zadovoljavaju sve zakonske uslove da takva komunikacija bude u pisanoj formi. OVIM SE SLAŽETE SA KORIŠĆENJEM ELEKTRONSKIH POTPISA, UGOVORA, NARUDŽBI I DRUGIH ZAPISA, I SA ELEKTRONSKIM DOSTAVLJANJEM OBAVEŠTENJA, POLITIKA I ZAPISA O TRANSAKCIJAMA KOJE INICIRAMO SA STRANICE.

 

OSTALO

Ovi Uslovi korišćenja i sve politike ili operativna pravila koja smo objavili na Sajtu ili u vezi sa Sajtom predstavljaju celokupan sporazum i razumevanje između korisnika Sajta i nas. Naš propust da primenimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja neće delovati kao odricanje od tog prava ili odredbe. Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ili deo odredbe ovih Uslova korišćenja nezakonit, ništav ili neprovediv, ta odredba ili deo odredbe smatra se odvojivim od ovih Uslova korišćenja i ne utiče na valjanost i izvršnost preostalih odredbe. Slažete se da se ovi Uslovi korišćenja neće tumačiti protiv nas na osnovu njihove izrade. Ovim se odričete bilo kakve odbrane koju imate na osnovu elektronskog oblika ovih Uslova korišćenja i nedostatka potpisa ovih strana radi izvršavanja ovih Uslova korišćenja.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Molimo vas da nas kontaktirate na hello@maccindo.com ukoliko želite da dobijete dodatne informacije u vezi sa korišćenjem sajta.